Vijeće ministara  usvojilo prijedloge Odluke o visini naknade za ishranu i naknade troškova prevoza

Vijeće ministara usvojilo prijedloge Odluke o visini naknade za ishranu i naknade troškova prevoza

Na današnjoj sijednici Vijeće ministara je između ostalog razmatralo i usvojilo prijedloge Odluke o visini naknade za ishranu , naknada troškova prevoza i poseban dodatak na platu policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH .

Odlukom o visini naknade za ishranu-topli obrok povećan je sa današnjih 8,00 KM na 11,00 KM po danu, dok je Odlukom o troškovima prevoza povećana naknada za 20% po kilometru a gornji limit podignut sa 300,00 KM na 400,00 KM .

Vijeće ministara je usvojilo Odluku o utvrđivanju posebnog dodatka (ovlaštenja) na platu policijskim službenicima DKPT-a sa dosadašnjih 32% na 35% .

Takođe, na jučerašnjoj sednici Doma naroda u prvom čitanju usvojeno je povećanje koeficijenta za 0,20 do čina višeg inspektora.

Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6 KM.


Sindikat je istrajao u svojim zahtjevima za poboljšanje statusa svih uposlenih te da je sa današnjim usvajanjem Odluka o povećanju bar malo vraćeno dostojanstvo policijskim  službenicima i državnim  uposlenicima u policijskim agencijama. Sindikat nastavlja i dalje raditi na poboljšanju statusa uposlenih kroz donošenje Zakona o policijskim službenicima, potpisivanjem kolektivnog ugovora za sve uposlene i poboljšanje uslova rada.

Share