Usvojeno povećanje koeficijenata

Usvojeno povećanje koeficijenata

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojene su izmjene Zakona o platama i naknadana kojima se povećavaju koeficijenti za obračun plate u iznosu od 0,20 za sve zaposlenike i državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine do pozicije stručni savjetnik, uključujući i navedenu poziciju, te policijske službenike do čina viši inspektor, uključujući i pomenuti čin.

Navedenim povećanjem koeficijenata linearno se povećava osnovna plata svim gore pomenutim kategorijama za iznos od 107,00 KM.

Prema članu 7. usvojenih izmjena Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će  se od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Share