Od 01.04. veće plate uposlenim u institucijama BiH

Od 01.04. veće plate uposlenim u institucijama BiH

Na danas održanoj hitnoj sjednici Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je Budžet za 2023. godinu kojim je predviđeno povećanje osnovice za obračun plata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na 600,00 KM  čime je prvi put od davne 2009. godine, kada se primjenjivala osnovica u iznosu od 535,00 KM, došlo do povećanja iste za 12,14 %. Navedena osnovica će se primjenjivati od 01.04.2023. godine.

Prema ranije usvojenom Zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u narednom periodu radit će se na pripremi nacrta novog Zakona o platama uposlenih u institucijama kojim će se smanjiti razlika između najviših i najnižih plata te razdvojiti obračun plate zaposlenih od obračuna plate imenovanim zvaničnicima.

Obzirom da prema Zakonu o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine najkasnije do 30.06. tekuće godine treba da donese Odluku o visini osnovice za obračun plata u narednoj budžetskoj godini predstavnici Sindikata će nastaviti sa aktivnostima s ciljem poboljšanja standarda uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Share