Održana sjednica Vijeća ministara – počinje kolektivno pregovaranje

Održana sjednica Vijeća ministara – počinje kolektivno pregovaranje

Na danas održanoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojena je Informacija Ministarstva pravde o toku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama BiH i Vijeća ministara BiH te je donesena Odluka o imenovanju Tima za pregovore.

U Tim za pregovore za sklapanje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici državnih ministarstava pravde, nansija i trezora, sigurnosti, civilnih poslova i Državne agencije za istrage i zaštitu.

Tim za pregovore koji zastupa poslodavca – Vijeće ministara BiH vodit će pregovore o prijedlogu kolektivnog ugovora s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata, uključujući Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih tijela BiH.

Rok za dostavljanje usaglašenog teksta kolektivnog ugovora Vijeću ministara BiH je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Vijeće ministara BiH će razmotriti prijedlog kolektivnog ugovora i o njemu se izjasniti u roku od 60 dana od dana dostavljanja usaglašenog teksta.

Takode, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potrebi korekcije radnog vremena u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo civilnih poslova u saradnji s Ministarstvom pravde će u narednih 30 dana Vijeću ministara BiH na razmatranje dostaviti prijedlog odluke o radnom vremenu u Vijeću ministara, ministarstvima BiH i drugim tijelima Vijeća ministara BiH kojom se utvrđuje radno vrijeme u periodu od 8.00 do 16.00 sati, uz izuzetak Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje će zbog specičnosti posla  radno vrijeme prilagoditi potrebama svojih institucija i korisnicima usluga.

Ukupno 55 institucija (65%) od njih 84 na državnom nivou (uključujući i sindikate) koje su učestvovale u anketiranju Ministarstva civilnih poslova podržale su prijedlog radnog vremena od 8.00 do 16.00 sati, a samo njih osam odgovorilo je negativno, dok se 21 institucija nije izjasnila o prijedlogu.

Sindikat uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih tijela BiH.

Share