Saopštenje povodom ubistva kolega KMUP-A Sarajevo

Broj: 14-11/12-04-  int.  /18

Datum: 26.10.2018. godine.

 

SINDIKAT POLICIJE KANTONA SARAJEVO

 

PREDMET:  Saopštenje , dostavlja se,-

 

Poštovani,

u vezi sa tragedijom koja se desila u sarajevskom naselju Alipšino polje u kojoj je nasilno prekinut život policajaca, naših kolega.

Molimo Vas  da u naše ime, ime svih uposlenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela izrazite duboko saučešće, porodicama ubijenih policajaca koji su vršili svoju časnu dužnost,  kao i svim uposlnim u policijskim strukturama Kantona Sarajevo.

Također pružamo punu podršku pravosudnim institucijama i policijskim agencijama svih nivoa, kako bi se na brz i efikasan način otkrili, priveli pred lice pravde i sankcionisali svi izvršioci i njihovi pomagači.

Ovo je još jedan pokazatelj kako je ovaj častan posao i opasan, te je potrebno konačno izvršiti dodatni napor u vezi sa materijalno – tehničkim opremanjem i osavremenjavanjem policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

 

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Edin Kosovac

Share