O B A V I J E S T

Obavještavamo sve članove Sindikata da je dana 24.04.2019. godine u zgradi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH održana vanredna izborna Skupština, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Sindikata DKPT BiH, u sastavu kako slijedi:

 1. Predsjednik Sindikata  Salan Haris
 2. Predsjednik Skupštine Krća Borana
 3. Generalni sekretar Fazlagić Fahrudin

Upravni Odbor:

 1. Džaka Fuad-DKPT
 2. Klino Muamer-VIP ličnosti
 3. Imamović Emir-VIP objekti
 4. Kovač Nevzet-DKP i rezidencije
 5. Kvrgić Branimir-DKP i rezidencije
 6. Šahović Mersudin-Operativna podrška
 7. Stjepanović Željko-VIP delegacije
 8. Kureljušić Momčilo-OBL BanjaLuka
 9. Omerović Almedin-OBL Tuzla
 10. Vukičević Vanja-OBL Mostar

Nadzorni Odbor:

 1. Memić Edin
 2. Leka Slaviša
 3. Muftić Gordana

Statutarna komisija:

 1. Sirotanović Alen
 2. Hodžić Alma
 3. Pranjković Tihomir

U narednom periodu bit će izabran predsjednik Upravnog odbora, a po dobijanju Rješenja iz ministarstva Pravde o preregistraciji Sindikata, bit će izvršena primopredaja.

                                                                                         SDKPT BIH

Share