PRAVO NA OBRAČUN PENZIJA PO OSNOVU PETOGODIŠNJEG PROSJEKA

PRAVO NA OBRAČUN PENZIJA PO OSNOVU PETOGODIŠNJEG PROSJEKA

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske obavljena je rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS kojim se za policijske službenike MUP – a RS utvrđuje pravo na obračun penzije po osnovu petogodišnjeg prosjeka.
Tokom rasprave poslanici SDS-a su predložili amandman na predloženi zakon, koji predviđa da se navedene izmjene odnose na sve policijske službenike sa prebivalištem u RS koji uplaćuju doprinose u Fond PIO RS. Prema nezvaničnim informacijama navedeni amandman neće dobiti podršku poslanika obzirom da se o prijedlogu odlučuje po hitnom postupku.

Rad sjednice je prekinut prije glasanja tako da će se o prijedlogu Zakona odlučivati tokom sutrašnjeg nastavka sjednice.
Današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovao je predstavnik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini gdje je ostvario kontakt sa ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Lukač Draganom, koji je podržao prijedloge da Policajci u policijskim Agencijama na nivou države imaju ista prava po osnovu PIO-a te predložio da se nakon usvajanja prijedloga obratimo Vladi RS te u dogovoru sa Sekretarom vlade pripremimo podatke o broju policijskih službenika sa prebivalištem u RS koji bi ostvarivali navedeno pravo nakon čega bi se uradila detaljna analiza finansijskih efekata na budžet RS i problem rješavao Zaključkom Vlade RS.

Sve pomenute podatke Save Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je već pripremio kako bih odmah po usvajanju Zakona nastavio sa daljim aktivnostima te obezbijedio isti tretman policijskih službenika prilikom obračuna penzije.
Također ističemo da će Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini navedenim zahtjevom od Vlade RS tražiti primjenu pomenute odredbe i za policijske službenike koji u međuvremenu, nakon usvajanja Zakona, budu penzionisani.

Share