ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA SAVEZA SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI

U prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH danas je održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata na kojem je u skladu sa usvojenim dnevnim redom razmatran niz tačaka koje se odnose na status uposlenih u policijskim Agencijama te s tim u vezi donesen niz zaključaka.

Pod prvom tackom dnevnog reda razmatrane su informacije koje su plasirane u medijima u vezi sa novim pravilnikom o izgledu i nošenju policijske uniforme. S tim u vezi konstatovano je da Vijeće ministara nije objavilo u Službenom glasniku Pravilnik koji je usvojen 27.12.2017. godine te da je u narednih mjesec dana potrebno sagledati i pripremiti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica zbog postojanja indicija o počinjenom krivičnom djelu “Zloupotreba položaja i ovlasti” iz člana 220. KZ BiH.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrane su aktivnosti koje se vode na pripremi nacrta kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojom prilikom je konstatovano da se iste privode kraju i da je u narednom periodu neophodno organizovati sastanak sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u institucijama BiH i Sindikatom Uprave za indirektno oporezivanje kako bi se usaglasile sve stavke prije početka pregovora sa poslodavcem.

Pod trećom tačkom razmatrana je informacija o ignorantskom odnosu poslodavca, Vijeća ministara i nadležnih ministarstava u odnosu prema Sindikatima. U vezi sa navedenim donesen je zaključak da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini u narednom periodu organizuje panel diskusiju na temu “Međusobno uvažavanje, značaj i uloga Sindikata u kolektivnom pregovaranju” na koju bi bili pozvani predstavnici akademske zajednice, međunarodnih institucija OSCE, Međunarodna organizacija rada te predstavnici vlasti – predsjedavajuci VM BiH i članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Pored navedenog prezentovana je informacija o lošem materijalnom statusu svih uposlenih u institucijama BiH i neodgovoran odnos vlasti u postupku raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Posebno je naglašeno da su uposlenici sa srednjom stručnom spremom, sa primanjima od oko 665 KM najugroženija kategorija zaposlenih koja zahtijeva hitno djelovanje.

Upravni odbor je razmatrao i prijedloge za mnogo agresivnije djelovanje Sindikata u vidu organizovanja protesta i štrajka međutim zaključeno je da će odluka o istim eventualno biti donesena nakon održane panel diskusije.

Share