Odluka Vijeća ministara

Odluka Vijeća ministara

Obzirom da se iz dana u dan povećava broj zaraženih korona virusom (COVID-19) a da se pri tome od strane rukovodilaca policijskih agencija ne poduzimaju nikakve ili se poduzimaju minimalne mjere s ciljem zaštite uposlenih od širenja zaraze, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini zahtijeva dosljednu primjenu mjera propisanih Članom 2. Odluke Vijeća ministara broj i datum veze.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini upozorava na ozbiljnost situacije i pojavu paničnog straha kod uposlenika koji nisu u mogućnosti da se pridržavaju uputa nadležnih organa da ostanu kod kuće zbog obaveze da svakodnevno dolaze na posao gdje je proccss rada usporen ili u nekim slučajevima u potpunosti zaustavljen.

S tim u vezi tražimo da se od strane rukovodilaca u policijskim agencijama, u skladu sa članom 2. stav (1) tačka a) osigura minimum procesa rada s brojem zaposlenih koji neće ugroziti redovan rad institucije, a osobito institucija u čijoj je nadležnosti zaštita zdravlja i sigurnosti građana.

Imajući u vidu nadležnosti policijskih agencija Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini predlaže da se u svim organizacionim jedinicama čiji rad nije organizovan u turnusu 24/7 isti organizuje kroz aktivno i pasivno dežurstvo u omjeru 1/3 uposlenih aktivno i 2/3 pasivno dežurstvo. Da se svi službenici koji posao obavljaju kroz pasivno dežurstvo obavežu na odazivanje po pozivu za izvršenje zadatka u najkraćem mogućem vremenu.

Obzirom da su Sud BiH i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama VSTV-a i Vijeća ministara svoj rad sveli na minimum sa četvrtinom kapaciteta, tražimo da se izvršenje operativnih aktivnosti policijskih službenika u pogledu službenih kontakata sa fizičkim osobama izvan policijskih agencija svede samo na nužne i neophodne.

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Vas upozorava da će ukoliko dođe do ekspanzije virusa unutar policijskih organa zbog propusta u poduzimanju mjera zaštite tražiti odgovornost svih nadležnih institucija i pojedinaca.

Share