Sindikat Granične policije BiH: Radimo posljednjim atomima snage, bez zaštitne opreme

Sindikat Granične policije BiH: Radimo posljednjim atomima snage, bez zaštitne opreme

Sindikat Granične policije BiH saopćio je za Klix.ba da granični policajci tokom pojačanog priliva migranata i proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine propisane radnje obavljaju zadnjim atomima svoje snage.”Konstatno se ističe da Graničnoj policiji BiH nedostaje veliki broj službenika propisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Graničnoj policiji. Činjenica je da je predmetni Pravilnik o sistematizacija pravljen za redovne uslove, međutim usljed pojačanog migrantskog priliva na Istočnu granicu BiH prema procjenama neophodan je daleko veći broj policijskih službenika, što ima za posljedicu da su policijski službenici GP BiH iscrpljeni do krajnjih granica, da daju svoje maksimume kako bi izvršavali svoje radne i vanredne zadatke”, stoji u saopćenju.

Navode da se pored svih problema s kojima se Granična policija BiH susretala, naročito u posljednje vrijeme sa ilegalnim migrantima, pojavila i pandemija Covid-19.

“Policijski službenici GP BiH su prvi provodili aktivnosti prilikom vršenja granične kontrole i bili izloženi riziku od potencijalnog inficiranja, usljed nedovoljnih količina lične zaštitne opreme koju je Granična policija BiH uspjela da nabavi. Samim tim bili su potecijalno ugrožene i članovi porodica policijskih službenika. Sindikat GP BiH je uputio na više adresa samostalno i putem Saveza sindikata policijskih agencija u BiH akte kojima se upozorava na potrebu nabavke zaštitne opreme prevashodno maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju u cilju zaštite zdravlja svih zaposlenih kao i informacije za provođenje mjera prevencije”, navodi se u saopćenju.

Napominju kako informacije sa terena govore da nedostaje neophodna količina zaštitne opreme, a posebno se to odnosi na one granične prelaze preko kojih je, odlukom Vijeća ministara, odobreno odvijanje robnog saobraćaja.

“Na tim prijelazima je izrazito pojačan saobraćaj teretnih vozila koji dolaze iz zemalja koje su pogođene pandemijom koronavirusa. Osim toga nephodno je kontinuirano vršenje dezinfekcije svih službenih prostorija kako na graničnim prijelazima, tako i u sjedištima organizacionih jedinica i službenim vozilima, te ovom prilikom ponovo apelujemo na poslodavca i nadležne organe, kao i sve druge koji mogu svojim ličnim angažmanom iznaći rješenje za nabavku neophodnih količina zaštitne opreme za policijske i druge službenike GP BiH, kako bi se osigurao minimum preventivne zaštite od aktuelne virusne pandemije”, navodi se u saopćenju.

Pored toga što je borba sa prilivom migranata najvećim dijelom pala na službenike Granične policije BiH i aktivnosti koje se provode na suzbijanju širenja pandemije Covid-19, službenike GP BiH i sve službenike na državnom nivou opterećuje činjenica da do danas nije usvojen Budžet za 2020. godinu niti je usvojeno Privremeno finansiranje institucija na državnom nivou.

“Smatramo neophodnim hitno usvajanje državnog budžeta, čime će biti otklonjene smetnje za nabavku neophodnih sredstava i opreme, a i uposleni u policijskim agencijama će u ovom vremenu u kojem daju sve od sebe na očuvanju zdravlja i sigurnosti građana BiH uvidjeti da i predstavnici vlasti ozbiljno shvataju nastale probleme i štite integritet i dostojanstvo policijskih službenika i svih drugih uposlenih u institucijama na nivou države”, navodi se u saopćenju Sindikata Granične policije BiH.

Izvor: klix.ba

Share