Održan sastanak predsjednika SSPO u BiH sa zamjenikom Ministra sigurnosti BiH

Održan sastanak predsjednika SSPO u BiH sa zamjenikom Ministra sigurnosti BiH

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nedeljko Jović i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Krvavac Dragan su danas u prostorijama ministarstva sigurnosti održali radni sastanak.

Tokom sastanka predsjednik Krvavac upoznao je zamjenika ministra Jovića o svim započetim aktivnostima od strane Saveza i problemima sa kojima se susreću uposleni u policijskim agencijama na državnom nivou.

Tom prilikom Krvavac je posebno istakao potrebu rješavanja problema diskriminacije prilikom penzionisanja policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske te zastarjelost pojedinih odredbi Zakona o policijskim službenicima, teškom materijalnom stanju zaposlenika i policijskih službenika sa nižim činovima kao i nepostojanje kolektivnog ugovora ni za jednu kategoriju uposlenih.

Takođe, Krvavac je istakao problem ignorisanja Sindikata prilikom donošenja Zakona i podzakonskih akata od strane imenovanih lica svih nadležnih institucija zbog čega su u Savezu sindikata bili primorani pokrenuti aktivnosti na organizaciji štrajka.

Krvavac je iznio stav Saveza i po pitanju usvajanja nacrta Budžeta ističući da su svi članovi Saveza nezadovoljni utvrđenom osnovicom te pogrešnim interpretiranjem da se “odustalo od povećanja plata” u državnim institucijama napominjući da bi to bilo samo vraćanje uzetog davne 2012. godine a ne povećanje.

Nakon što je upoznat o svemu gore navedenom zamjenik ministra Jović je iskazao spremnost na saradnju sa Savezom sindikata s ciljem iznalaženja rješenja za sve predočene probleme bez potrebe poduzimanja radikalnijih aktivnosti od strane Sindikata te istakao daje potrebno intenzivirati dijalog po svim pitanjima.

Share