DISKRIMINACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

DISKRIMINACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

Proteklih godinu dana koliko je prošlo od usvajanja izmjena Zakona o policiji i unutašnjim poslovima Republike Srpske, predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i sva tri Sindikata policijskih organa na nivou Bosne i Hercegovine poduzeli su niz aktivnosti s ciljem otklanjanja diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom obračuna penzije.

Obzirom da poduzete aktivnosti nisu urodile plodom i diskriminacija još uvijek traje Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa je na osnovu prethodnih zaključaka Sindikata koji čine Savez donio zaključak da pokrene inicijativu ocjene ustavnosti izmijenjenih odredbi Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koje su stvorile pomenutu diskriminaciju.

S tim u vezi prethodnih dana ostvaren je kontakt sa advokaticom iz Banja Luke koja je nakon razmatranja dostavljene dokumentacije pristala da zastupa SSPOUBIH te pred Ustavnim sudom Republike Srpske podnese inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti odredbe člana 132. stav 2. i 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske.

Danas je Savezu sindikata policijskih organa ispred Sindikata SIPA dostavljen prijedlog Ugovora sa advokaticom koji je Upravbi odbor jednoglasno prihvatio i u narednom periodu će se pristupiti realizaciji istog.

Prema odredbama Ugovora advokatica je u obavezi u roku od 10 dana od dobijanja Punomoći Ustavnom sudu Republike Srpske u ime Saveza predati pomenutu inicijativu.

Predstavnici Sindikata će nastaviti sa aktivnostima na rješavanju navedenog problema.

Share