SSPOUBIH zaključio Ugovor o pokretanju inicijative za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom RS-a

SSPOUBIH zaključio Ugovor o pokretanju inicijative za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom RS-a

Dana 18.09.2020. godine u Banja Luci održan je sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojem je potvrđena ranija odluka o pokretanju inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi člana 132. stav 2. i 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koje se odnose na penzionisanje i način obračuna penzije za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske a kojom nisu obuhvaćeni i policijski službenici koji rade u policijskim organima na nivou države i imaju prebivalište na području Republike Srpske.

U proteklih godinu dana, koliko je prošlo od usvajanja izmjena Zakona o policiji i unutašnjim poslovima Republike Srpske, predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i sva tri Sindikata policijskih organa na nivou Bosne i Hercegovine poduzeli su niz aktivnosti s ciljem otklanjanja diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom obračuna penzije međutim navedene aktivnosti i pored svih obećanja nadležnih organa nisu urodile plodom.

Iz navedenih razloga, a s ciljem zaštite članova Sindikata koji čine Savez, donesena je odluka o pokretanju inicijative ocjene ustavnosti izmijenjenih odredbi Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koje su stvorile pomenutu diskriminaciju.

Istog dana, odmah nakon sastanka Upravnog odbora, na osnovu donesene Odluke, predsjednik Saveza je sa advokaticom Kljajić Klaudiom iz Banja Luke zaključio ugovor i istu opunomoćio da zastupa SSPOUBIH pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Prema potpisanom ugovoru ista se obvezuje da u roku od 10 dana Ustavnom sudu Republike Srpske podnese inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti odredbe člana 132. stav 2. i 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske.

Predstavnici Sindikata će nastaviti i sa drugim aktivnostima na rješavanju navedenog problema.

Share