SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu danas je održan sastanak reprezentativnih sindikata sa državnog nivoa kojem su prisustvovali Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, Dragan Krvavac predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Edin Kahrimanović predsjednik Skupštine Saveza.

Na sastanku je predsjednica Čopelj upoznala prisutne o aktivnostima koje provodi Sindikat državnih službenika i namještenika na organizaciji štrajka kojom prilikom je istakla sledeće zahtjeve koji će biti upućeni Vijeću ministara:

– Hitno uspostavljanje socio ekonomskog dijaloga Vijeća Ministara i Sindikata;

– Dosljedna primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine gdje je definirano da Reprezetativni sindikati zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu imaju pravo da budu konsultovani prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statausa i plaća njegovih članova, u procesu donošenja Pravilnika o radu i kolektivnog pregovaranja;

– Potpisivanje Kolektivnog ugovora;

– Povećanje osnovice za obračun plaća na minimalno 535,50 KM za 2021. godinu koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine;

– Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi jednako pratili trend povećanja troškova života;

– Da se u skladu sa Preporukama Ureda ombudsmana za ljudska prava BiH i poštujući mišljenje sindikata usvoji i primjeni korigovana Odluka za obračun naknade za prevoz – da obračunata naknada pokriva realne troškove dolaska i odlaska s posla;

– Osiguranje uposlenih od posljedica nesretnog slučaja;

– Izmjena Zakona o policijskim službenicima;

– Pravilnik o izgledu policijske uniforme;

– U slučaju neophodnih „ušteda“ ili drugih korekcija budžeta da prije svega izvršite analize potrošnje, i uštede u budžetu iznađete na drugim sintetičkim pozicijama, isključujući bruto plaće i naknade uposlenih u institucijama BiH.

Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje su istakli da u potpunosti podržavaju aktivnosti Sindikata državnih sluzbenika i zaposlenika te se pridružuju iznesenim zahtjevima.

Pored navedenog danas je od strane predstavnika reprezentativnih sindikata potpisan zajednički zahtjev Vijeću ministara kojim se traži vraćanje osnovice na iznos od 535 KM koji je primjenjivan u obračunu plate 2008. godine.

Predsjednik Skupštine SSPO u BiH Kahrimanović je istakao problem primanja zaposlenika u policijskim agencijama te potrebom za izmjenama Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta zaposlenika u platne razrede obzirom da nije isti opis posla “tehnički sekretar” u policijskim agencijama i u nekoj od administrativnih institucija ističući problem tretiranja i dodjele koeficijenta nižeg platnog razreda za radna mjesta koja su prema bodovanju po važećoj Metodologiji ispunjavala uslove za veći platni razred bez bilo kakvog obrazloženja za isto. Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, koja je i član Komisije za izmjene metodologije ispred reprezentativnih sindikata, je istakla da će navedeni problem predstaviti Komisiji i tražiti izjašnjenje po ovom pitanju.

Predstavnici Sindikata su na kraju sastanka potvrdili dobru saradnju među reprezentativnim sindikatima i iskazali spremnost na dalje zajedničko djelovanje s ciljem poboljsanja statusa svojih članova.

Share