Održan sastanak sa članovima Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine

Održan sastanak sa članovima Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine

Po pozivu Ustavnopravne komisije, a vezano za dopis Sindikata DKPT-a sa zahtjevom za sastanak sa članovima komisije, dana 25.02.2021 godine predsjednik sindikta Haris Salan i član Upravnog odbora Salem Alispahić,  prisustvovali su  17. sjednici  Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma gdje je predsjednik sindikata  zamolio  članove komisije da svojim uticajem i iniciranjem doprinesu donošenju zakona o Policijskim službenicima BIH, a koji bi znatno poboljšao manjkovosti zastarjelog zakona. Članovi komisije su upoznati sa nekim prioritetima zakona kao sto su sistematski pregledi, osiguranje, penzionisanje, regulisanje prava po oboljenju u službi i mnogi drugi.
Zamolio sam navedene ukoliko nam mogu pomoći u našim nastojanjima, naš sindikat kao i ostala dva sindikata, Granične policije i SIPA-e, koji čine Savez sindikata  policijskih organa u BIH, bili bi vam neizmjerno zahvalni.
Na upit članova iste sam obavijestio da je Zakon o  policijskim službenicima u izradi te da se nadamo da bi ubrzo trebao biti u proceduri usvajanja.
Nakon kraće rasprave o našem zahtjevu, dobili smo podršku Predsjedavajuće komisije, zamjenika i članova komisije, koji su dali svoj komentar i mišljenje, te konstatovali da će oni poduzeti sve iz svoje nadležnosti da se usvoji Zakon o policijskim službenicima Bosne I Hercegovine

Share