Podrška sindikata SIPA službenicima Odsjeka NCB Interpol Sarajevo

Podrška sindikata SIPA službenicima Odsjeka NCB Interpol Sarajevo

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu u potpunosti podržava zahtjeve službenika Odsjeka NCB Interpol i smatra opravdanim da se isti uvrste u Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine na način da se utvrdi pravo na poseban dodatak te da isti ostvare navedeno pravo u najkraćem mogućem roku.

Primjenu takve odredbe pominjemo obzirom da zbog sporosti nadležnih organa državni službenici u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu kojima je pravo na poseban dodatak utvrđeno Zakonomo platama i naknadama davne 2008. godine još uvijek nisu isto i ostvarili zbog neusvajanja podzakonskog akta Vijeća ministara.

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu smatra da je zbog specifičnosti poslova koje obavljaju uposleni u policijskim organima Bosne i Hercegovine kroz sve tri kategorije (policijski, državni službenici i zaposlenici) neophodno poduzeti aktivnosti na izdvajanju uposlenih u policijskim tijelima iz postojećeg Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kroz usvajanje novog Zakona o platama uposlenih u policijskim organima Bosne i Hercegovine po uzoru na OSA-u, Sud i Tužilaštvo Bih i dr. što je i jedan od dugoročnih ciljeva Sindikata.

S poštovanjem,

Edin Kahrimanović
Predsjednik Sindikata

Share