Zahvalnica Sindikatu policije MUP-a Kantona Sarajevo

Zahvalnica Sindikatu policije MUP-a Kantona Sarajevo


Ovom prilikom u ime Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i svoje ime želim izraziti zahvalnost Sindikatu policije Kantona Sarajevo, uposlenicima i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije  Kantona Sarajevo, za novčanu pomoć koju su prikupili za liječenje i opertivni zahvat u R. Turskoj, Bečirović Darisa, sina našeg kolege i člana Sindikata DKPT-a. Danas sam od Predsjednika Sindikata Ećo Sadika preuzeo novac u iznosu od 7665.00 KM, koji ćemo uručiti kolegi Bečirović Selveru.

Predsjednik Sindikata
Haris Salan

Share