Prilog u II Dnevniku RTRS vezano za diskriminaciju prilikom penzionisanja

Prilog u II Dnevniku RTRS vezano za diskriminaciju prilikom penzionisanja

Prilog u II Dnevniku RTRS vezano za diskriminaciju prilikom penzionisanja policijskih službenika zaposlenih na nivou Ministarstva Sigunosti sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

Share